Kontakt

<br><br><br><br>
Inge Hommedal 
er kontaktperson for NoMeS programvare, kart, sal og vedlikehald: post@nomes.no

Matias Ringheim
er kontaktperson for fagleg innhald, heimeside og akustikk: post@nomes.no

Kontakt oss via E-post. Grunna andre arbeidsoppgåver i kvardagen, er det fint viss brukarar og andre interesserte tek kontakt via E-post, så skal me svara så raskt som mogleg. 

Nye brukarar kan om naudsynt ta kontakt med Inge på +47 909 32 527 eller Matias på +47 930 16 572.  

 

Arbeidet med dataprogrammet NoMeS blir organsiert gjennom firmaet NoMeS AS.  Inge Hommedal og Matias Ringheim overtok rettar og plikter knytt til sal og vedlikehald av NoMeS i 2014, etter avtale med firmaet Sweco Norge AS. Matias og Inge var ansvarlege for utviklinga av NoMeS i KILDE Akustikk AS og seinare i Sweco. Inntekter frå sal av programvare og databasar vert nytta til vedlikehald og vidareutvikling av NoMeS.