PRISLISTE februar 2018

Prøv NoMeS gratis i 30 dagar!


PRISAR (utan MVA)

NoMeS versjon 4.6 .
Kjøp av v. 4.5.4 i 2018 gir gratis oppdatering til v.4.6

Ny lisens: 20.000 kr 
Ekstra lisensar: 12.000 kr/stk
For større kvanta: ta kontakt
Innkøyringshjelp 0,5t inkludert

Oppgradering frå v.4.5.2 -> v.4.6: 5000 kr
Oppgradering eldre versjonar: 10.000 kr


Databasar

Vegtrafikk: Gratis, inkludert i lisens
Våpen, liten database: 3.000 kr
Våpen, utvida database: 6.000 kr
Norske tog: 3.000 kr
Skandinaviske tog inkl. norske: 6.000 kr

Bygg/anlegg b
asis: 3.000 kr
Pukkverk, 6.000 kr
Motorsport med brukarrettleiing: 6.000 kr
Hamnekjelder og andre, etter avtale
Samanstilling av nye støydata, etter avtale
For vegtrafikkstøy legg brukar sjølv inn aktuelle trafikktal

Fagleg assistanse utover innkøyringshjelp:
Medgått tid 250 kr per påbegynt kvarter.