<br>NoMeS er utforma for fagfolk som ynskjer eit enkelt, rimeleg og nøyaktig rekneverktøy. I tillegg kan NoMeS nytta digitalkart for løysing av store og kompliserte rekneoppgåver.<br><br><br><br>

NoMeS er utforma for fagfolk som ynskjer eit enkelt, rimeleg og nøyaktig rekneverktøy. I tillegg kan NoMeS nytta digitalkart for løysing av store og kompliserte rekneoppgåver.Bestilling NoMeS

 

NoMeS versjon 4.6 (8. april 2018) er klar for levering.
Kundar som har kjøpt versjon 4.5.4 i 2018 får gratis oppdatering. 
Sjå prisliste for tilgjengelege produkt og tenester. 

 

NoMeS versjon 4.6 kan du lasta ned herifrå: NoMeS Versjon 4.6
Last ned og prøv ny versjon gratis i 30 dagar.

 

 

Bestilling og programtekniske spørsmål  

Nye brukarar får starthjelp til installasjon og utprøving av NoMeS. Les elles brukarrettleiing og utnytt hjelp-funksjonen i programmet! Kontakt for bestilling Inge Hommedal, post@nomes.no

 

Nordiske reknemetodar og akustikkfaglege spørsmål

Handbøkene for dei nordiske reknemetodane er viktige referansar for nye brukarar av NoMeS, sjå litteraturlista under Teknikk. Kontakt for akustiske spørsmål, Matias Ringheim, post@nomes.no